01 02 03 lover of the light: Chasers of the light: Dunja 04 05 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33

Chasers of the light: Dunja

34

Every person is a story to tell. We humans, we are strange creatures aren't we? There's not one individual even similar to you or your sister, mom, friend, and even thought sometimes it feels and seems like there's someone out there just like you, we soon enough find out that's not quite true. We come across many obstacles while being rational and emotional beings, mainly because our mind and our ''heart's mind'' quite often don't find one common language. Often we ask ourselves what to do and who to listen. Those more rational ones will say ''I'm gonna listen to my brain, because it's The Brain, period.'' and those whose emotions are sometimes stronger will say ''Yes, the brain is the smart one, but it's the heart that's feeling empty when making the wrong decision, so when it pumps for something it's gotta be that.'' It's a hard choice, every time we have to decide, no matter how small or insignificant the choice may be. When in doubt, we come to other people for help, we want their piece of heart and piece of mind to answer the questions not ment for them to answer. This also often leads to disasters because other people are not us. They don't go to sleep with the same problems we are, they don't know all the side lines of the problem, they don't have to deal with the consequences. It's our human nature to search the answers in all the wrong places. ''No one is you and that is your super power.'' Other people can give you advice, but no one can answer questions for you, no one can tell you what's right and what's wrong for you even your closest ones because even thought they are your closest, they're NOT YOU even thought their advice is golden and they sure do want what's best for you, sometimes you just need to listen to your own advice. It's you you're gonna have to live with for the rest of your life, your decisions, your consequences and your wandering mind and your thirsty heart every time you wake up in the morning. You're gonna have to work at that job or for that person, you're gonna have to take care of that person you're living with and drive that car you choose, go to that place and live there because you decided to. Not your friends, or your parents, or your therapist or professor. You and you alone. So don't search for the answers in all the wrong places. Listen to others, but listen to yourself also and remember that the best teachers are ones who tell you where to look, but not what to find. And when it comes to the heart mind problem, well.. Egyptians believed that the heart is the organ that holds the mind and the soul of one individual all together and even thought all of the organs were removed while embalming, they left the heart inside. Isn't there something in that? Until next time, sea of love, S.
________________________________________________________________________________________________
 
Svaka osoba je priča za ispričati. Mi ljudi, doista smo čudna bića, nismo li? Ne postoji niti jedna individua imalo slična tebi, tvojoj sestri, mami, prijatelju i iako se ponekada čini kao da postoji netko poput nas, brzo saznajemo da to nije tako istinito. Nailazimo na mnoge prepreke dok postojimo kao racionalna i emotivna bića, prvenstveno zato to naš um i ''um našega srca'' često ne pronalaze jedan zajednički jezik. Često se pitamo što trebamo napraviti i koga da slušamo. Oni malo racionalniji će reći ''Slušat ću mozak jer je to ''The Mozak'' i točka.'' a oni kojima su emocije ponekada snažnije reći će ''Da, mozak je onaj pametni, ali srce je ono koje se osjeća prazno kada donesem krivu odluku, pa kada kuca za nešto to mora biti to.'' Teško je svaki puta kada moramo odlučiti, bez obzira na to koliko malen i beznačajan izbor može biti. Kada smo u sumnji, odlazimo drugim ljudima kako bi nam pomogli, želimo njihov dio srca i uma da odgovore na pitanja koja nisu namijenjena za njih da ih odgovore. Ovo također vodi do katastrofa jer drugi ljudi nisu mi. Oni ne legnu spavati s istim problemom kao mi, oni ne znaju sve sporedne linije problema, oni se ne moraju nositi s posljedicama. U našoj je ljudskoj prirodi da tražimo odgovore na svim krivim mjestima. ''Nitko nije ti i to je tvoja super moć.'' Drugi ljudi nam mogu dati savjet, ali nitko ne može odgovoriti na pitanja za nas, nitko nam ne može reći što je ispravo a što ne za nas, čak ni naši najbliži jer bez obzira na to što su nam najbliži, oni NISU MI i iako je njihov savjet zlatan i doista žele najbolje za nas, nekada jednostavno trebamo saslušati vlastiti savjet. Mi smo ti koji moramo živjeti sami sa sobom do kraja života, sa svojim odlukama, svojim posljedicama i svojim lutajućim umom i žednim srcem svaki puta kada se probudimo ujutro. Morat ćemo raditi taj posao, ili za tu sobu, morat ćemo se brinuti za tu osobu s kojom živimo i voziti taj auto koji smo odabrali, otići na neko mjesto i živjeti tamo jer smo tako odlučili. Ne naši prijatelji, ne naši roditelji, ni naš psihijatar ili profesor. Mi i mi sami. Zato ne trebamo tražiti odgovore na svim pogrešnim mjestima jer se pravo mjesto nalazi tamo gdje smo mi, unutar. Saslušajmo druge ali i sebe i zapamtimo da su najbolji učitelji oni koji nam kažu gdje tražiti ali ne i što pronaći. A kada je u pitanju problem srca i uma, pa..  Egipćani su vjerovali kako je srce organ koji drži na okupu um i dušu pojedinca i iako su sve organe vadili van tijekom balzamiranja, ostavljali su srce unutar tijela. Nema li nešto u tome? Do sljedećeg posta, more ljubavi, S.
When you party hard, you don't have time to get your nails done. :D


  
 35 36 37 38