01 02 03 lover of the light: Chasers of the light: Marina 04 05 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33

Chasers of the light: Marina

34


What moves you? What makes you wake up and step out of bed in the morning? What is that one thing you live for? What you burn for? Being a huge Alan Watts fan, I listened almost all of his lectures and read some of his books, but one lesson carved into my mind. ''What is money was no object?'' I remember him talking to his students about what do they wanna do after their graduation and most of them would say they would like to be writers, painters, poets but would also say that what they want won't get them enough money in life and that they are fully aware of that. He would ask them ''What would you do if money was no object?'' and when they finally decide and make a plan on what they would love to do he would say ''Then go out there and be that.'' Most of the people find this foolish, but it's really that simple. We can live a long boring life doing things we don't want to do or we can just follow what we desire and see where it leads us. We can have all the money in the world, and I promise you it won't make us happy as much as living the actual life we want to live. 20 years of working behind a desk and avarage paycheck or 5 years of saving money, practicing, working on developing our passion in our dream job and eventually having more money than that office dude? Don't always play safe. If you're good at something, you work for it and you are one with your passion, it's guaranteed you'll eventually succeed. And once you succeed you'll have enough money to keep on doing it. It's all very simple, we're all a little bit scared and we over think and play it safe. For what? For waking up one day being 40 and wanting to do it all over again but differently? There will be obstacles on the way and we'll wish we never even began, but those are all things that are supposed to happen to us so we can learn. I was fighting this simple rule for almost my whole life and now finally accepting this opened my eyes and made me move forward. Give it a shot, don't regret the chance you didn't take. Ask yourself: ''What do I desire?'' Sea of love, S.

Model: Marina Javorčić fitness coach
Support Marina's work at:

Instagram: marina_lifts
Facebook page: marina.lifts________________________________________________________________________________________________
  Što vas pokreće? Što je to zbog čega se budite i ustajete iz kreveta ujutro? Koja je ta jedna stvar za koju živite? Od čega gorite? Kao velika obožavateljica Alana Wattsa poslušala sam gotovo sva njegova predavanja i pročitala neke knjige, no jedna mi se lekcija urezala u pamćenje. ''Što da novac nije objekt?'' Sjećam se njegovog razgovora sa studentima o tome što žele raditi nakon što diplomiraju i većina njih bi rekla da žele biti pisci, slikari i pjesnici ali bi također rekli i da to što žele im neće donijeti dovoljno novaca u životu i da su svjesni toga. On bi ih pitao ''Što bi učinili da novac nije objekt?'' i kada napokon odluče i naprave plan što bi voljeli raditi, rekao bi ''Onda izađi tamo van i budi to.'' Većina ljudi ovo smatra blesavim, ali zaista je tako jednostavno. Možemo živjeti dug dosadan život radeći stvari koje ne volimo raditi ili možemo pratiti svoju želju i vidjeti gdje će nas odvesti. Možemo imati sav novac svijeta i obećavam vam da vas neće učiniti sretnima kao živeći život koji zapravo želimo. 20 godina posla za stolom i prosječna plaća ili 5 godina štediti, vježbati, raditi na tome da razvijemo svoju strast u posao svojih snova i eventualno imati više novaca nego onaj uredski čovjek? Ne treba uvijek igrati na sigurno. Ako ste dobri u nečemu, radite za to i jedno ste sa svojom strašću, zagarantirano vam je da eventualno uspijete. I jednom kada uspijete imati ćete dovoljno novaca da nastavite to raditi. Sve je jako jednostavno, svi smo pomalo uplašeni i previše analiziramo i igramo na sigurno. Za što? Da se jednoga dana probudimo u 40-ima, sa željom da učinimo sve ponovno ali drugačije? Postojati će prepreke na putu i zaželjet ćemo da nismo nikada niti počeli, ali to su sve stvari koje nam se trebaju dogoditi kako bi naučili. Borila sam se protiv ovog jednostavnog pravila cijeli svoj život i sada kada sam ga napokon prihvatila otvorile su mi se oči i krenula sam naprijed. Probajte, nemojte žaliti za šansama koje niste uzeli.

Model: Marina Javorčić fitness trenerica
Podržite Marinu na:

Instagramu: marina_lifts
Facebook stranici: marina.lifts''Here's to strong women. May we know them, may we be them, may we raise them.''

35 36 37 38