01 02 03 lover of the light: DATE WITH AN ARTIST; MILOCANOVICH 04 05 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33

DATE WITH AN ARTIST; MILOCANOVICH

34
Happy Tuesday lovers, so happy to write again. I've been caught up with one exam I had left and recently got to my hometown to work at the Vinkovačke Jeseni fair. Did you know that people make more decisions in September after they get back from their holidays than for the New Year? And did you know that they stick to that decisions more than they do to the New Year ones? So I made a decision to publish some new kind of post types and freshen things up a bit. This Summer was all about people, and all Summer I was surrounded with amazing creative individuals who showed me the world through their eyes and made me believe again that world's not such a bad place after all. I remember not getting into the Academy. It was the worst thing that happened to me because I didn't even get a chance to prove myself and maybe inspire someone with who I am and with what I have to offer. I remember realizing in that moment that no matter what I graduate, I will always be a person who will make anybody feel like a somebody and if I ever get a chance that I'll open up a huge gallery that will be a place for inspiration and a start point for everyone to get their chance to be discovered. I love how every person is a lesson or a blessing and that every one on this planet has something new to teach us. This is my new project, the people project in which I'm gonna interview artists, athletes, musicians, photographers, dancers, actors, that are at the end of the day none of that but people. Let them inspire you.

I'm starting the project with an interview with my dear friend Maja Milocanovich from Pula, Croatia at whose place I've spent amazing three days and got to know her as an artist and as a person and made great friend. Happy and sparkly as she is, nobody would give her 30 and that is the proof for all of you out there that age don't mean sh**. Live your life the way you want to because there are no right way, only your way. Let her inspire you. Sea of love.
____________________________________________________________________________________________________Sretan vam utorak ljubavnici, tako sam sretna da ponovno pišem. Zadržao me ispit koji mi je ostao, a i nedavno sam došla u Vinkovce kako bi radila na Vinkovačkim Jesenima. Jeste li znali da ljudi donesu više odluka u rujnu nakon što se vrate sa svojih godišnjih odmora nego za novu godinu? I jeste i znali da se tih odluka drže više nego onih novogodišnjih? Tako sam i ja donijela odluku da započnem s objavljivanjem postova nove vrste i malo osvježim stvari. Ovo se ljeto vrtjelo oko ljudi i cijelo sam ljeto bila okružena nevjerojatnim kreativnim pojedincima koji su mi pokazali svijet kroy svoje oči i naveli me da ponovno vjerujem da svijet nije tako loše mjesto na kraju svega. Sjećam se kada nisam upala na akademiju. Bila je to najgora stvar koja mi se dogodila jer nisam dobila priliku da se dokažem i možda inspiriram nekoga onime tko jesam i onime što imam za ponuditi. Sjećam se kako sam u tome trenutku shvatila da bez obzira na to što ću diplomirati, uvijek ću biti osoba koja će bilo koga potaknuti da se osjeća kao netko i ako ikada dobijem priliku da ću otvoriti veliku galeriju koja će biti mjesto za inspiraciju i početna točka za svakoga da dobije svoju šansu da a se otkrije. Volim to kako je svaka osoba ili lekcija ili blagoslov i kako nas svatko na ovoj planeti ima nečem novom za naučiti. Ovo je moj novi projekt, projekt za ljude u kojem ću intervjuirati umjetnike, sportaše, glazbenike, fotografe, plesače, glumce koji su na kraju dana ništa drugo nego ljudi. Dopustite im da vas inspiriraju.
Započinjem projekt intervjuom sa svojom dragom prijateljicom Majom Milocanovich iz Pule kod koje sam provela prekrasna tri dana i upoznala ju kao umjetnicu i kao osobu i stekla odličnu prijateljicu. Vesela i svjetlucava kakva jest, nitko joj ne bi dao 30, a to je dokaz za sve vas tamo da godine ne znače ništa. Živite svoj život onako kako želite jer ne postoji pravi put, samo vaš put. Dopustite joj da vas inspirira. More ljubavi, S.

When was the first time you started getting interested in painting/creative expressing?

I don't really remember when I didn't express myself creatively. I started painting very early and I always tried my best. My earliest memories are paintings for my dad, mostly sunsets, birds, bugs, ballerinas some of which I still keep. I was happiest in kindergarten  when we would create something.
_____________________________________________________________________________________________________

Kada si prvi put postala zainteresirana za slikanje/ kreativno izražavanje?

Ne sjećam se zapravo nekog vremena kada se nisam kreativno izražavala. Crtati sam počela jako, jako rano i uvijek sam se trudila. Neka najranija sjecanja su mi da sam tati crtala uvijek neke zalaske sunca, ptičice i kučice i balerinice, nekoliko tih radova još imam.
Sjećam se da sam u vrtiću bila najsretnija kada bi nešto izrađivali..

Which emotions make you create?

Mostly any kind. There just has to be something that moved me, thrilled me, something that caused an emotion inside of me. Sometimes I create in full bliss and happiness and sometimes of course in pain. One of my favorite ones, Marilyn with the silver tears came into being after I started a new phase in my life. Those tears are not the sad ones but more like some kind of cleaning…
_____________________________________________________________________________________________________

Koji osjećaji te nagone na stvaranje?

Zapravo, bilo koji. Samo da postoji nešto sto me ganulo, sto me oduševilo, nešto sto je u meni pokrenulo emociju. Nekad stvaram u potpunom blissu i sreći, a nekad me naravno i bol natjera da slikam. Jedna od mojih najdražih slika, Merlinka sa srebrnim suzama, je nastala nakon sto sam započinjala neku novu fazu u životu, ali ona ne bi trebala biti tužna. Vise su te suze neko čišćenje.Tell me a few words about your creative process.

It depends on the phase in which I'm in. Sometimes I just sit and don't get up from the canvas even thought I didn't have any kind of plan before it. And sometimes I don't have time to just sit and paint so I sketch an idea in my planner, write the color palette and feeling I wanna transfer.. Now I'm in a phase where I don't paint that much, at the evening I'm talking to my darling on the phone for a couple of hours and in that time I'm just stroking my brush around the canvas creating an abstraction which shows some kind of feeling I have at the moment and actually serves as a safe harbour.
_____________________________________________________________________________________________________

Reci mi par riječi o svom umjetničkom procesu.

Dosta to varira, zavisi u kakvoj sam fazi. Nekad samo sjednem i ne ustajem par sati od platna, mada prije toga nisam imala nikakav plan ni smjer u glavi. A nekad ne stižem sjesti i slikati, pa onda skiciram na brzinu u planer ideju, zapišem oko nje paletu boja ili osjećaj koji želim prikazati.. Sada sam u fazi kada ne crtam toliko, navečer pričam sa dragim na telefonu po par sati i u to vrijeme mažem kistom po platnu, nekakvu apstrakciju, koja samo prikazuje neki moj osjećaj, i zapravo mi sluzi kao neka mirna luka.

Where do you find your inspiration?

Women inspire me, colours, sunsets, photography, emotions, arrivals, departures.. Music has a big impact on me. It also impacts on how I'm gonna paint. If I listen to Madeliene Peyroux than everything is dreamy, soft and womanly and if I listen to J. Cole or Kanye then everything is more with some kind of strong manly energy. Maybe I'm the only one who notices it.
_____________________________________________________________________________________________________

Gdje pronalaziš svoju inspiraciju?

Inspiriraju me žene, boje, zalasci, fotografija, emocije, sastanci, odlasci.. Puno na mene utječe i glazba. Isto tako puno utječe na to kako ću slikati. Ako slušam Madeleine Peyroux, onda je sve nekako sanjarski i nježno i ženstveno, a ako slušam J.Colea ili Kanyea, onda je sve nekako vise s nekom snažnom, muškom energijom. Možda to i samo ja primjećujem.


Favorite artist and artwork.

Klimt is definitely my favorite. I love his women and the gold on his paintings, colours and flowers and I think it shows in my paintings. Also I love Frieda Kahlo. J That's obvious too because she's my subject every now and then. Her paintings are so wonderful, but what I admire most are her strength, character, style and the fact she painted mostly herself. That's like my ultimate girl power.
But otherwise, The Kiss and The Lady With Fan by Klimt are the dream of the dreams.
_____________________________________________________________________________________________________

Najdraži umjetnik i djelo?

Klimt mi je definitivno najdraži. Obožavam njegove žene i njegovo zlato po slikama i boje i cvijeće, i mislim da se to i u mojim slikama vidi. Volim jako, jako i Fridu Kahlo. To je isto očito jer je svako malo moj subjekt. Njezine slike su mi divne, ali se još vise divim njezinoj snazi, karakteru, stilu, tome sto je slikala većinom sebe.. To mi je bas nekakva ultimativna ženska snaga.
Inače, The Kiss i Lady With Fan od Klimta su mi san snova.

What do you want to accomplish in your professional career?

I don't have some crazy dreams to be world-famous, but I would love to come to the point in which I can live off selling my paintings. I would love to have a studio where people could come and have a cup of coffee or tea and watch me paint, buy some of my work, listen to music I play for myself while I'm creating, where maybe they could also create something or read a book.. Like a magical place for hang outs. Something similar to my room with wooden floors, hundreds of plants and wavy curtains with light shining through.
_____________________________________________________________________________________________________

Što bi htjela ostvariti u budućoj profesionalnoj karijeri?

Nemam neke lude snove da budem svjetski poznata, ali voljela bi doci do toga da mogu živjeti samo od prodaje slika. Voljela bi imati i neki studio u koji bi ljudi mogli sjesti i popiti kavu ili čaj i gledati kako slikam, kupiti neki rad, slušati glazbu koju puštam sebi dok stvaram, gdje bi možda neki i sami nešto stvarali ili čitali knjige.. Kao neko čarobno mjesto za druženje. Nešto slično mojoj sobi s drvenim podovima, stotinama biljaka i lepršavim zavjesicama kroz koje sjaji sunce.
Favorite book and quote.

Oh I wouldn't dare to pick out because at least 20 of them changed my life in some ways and that is like a standard for a good book for me. Maybe as a favorite author I would pick out Murakami because my knees start to shake from how good of a writer he is and how some of his lines just compel me. He writes like he's painting. Norwegian Wood means a lot to me as same as The Wind-Up Bird Chronicle.
I have a huge amount of quotes I like and I have a few notebooks that are filled with them, but my favorite is:  "Stock your mind, stock your mind. You might be poor, your shoes might be broken, but your mind is a palace.'' 
_____________________________________________________________________________________________________

Najdraža knjiga i citat.

Uff, knjigu samo jednu se ne bi usudila izdvojiti. Bar jedno 20 njih su mi promijenile život barem malo i to je inače moj standard za dobru knjigu. Možda bi kao najdražeg autora izdvojila Murakamija jer mi koljena klecaju koliko je on dobar pisac i koliko me nekad njegove rečenice znaju očarati. On piše kao da slika. Norveška šuma mi puno znaci, isto kao i Ljetopis ptice navijalice.
Citata isto imam jako puno dragih, zapravo, nekoliko bilježnica ispunjenih od korica do korica.. Ali jedan od sigurno dražih je:
''Napuni svoj um, napuni svoj um. Možeš biti siromašan i cipele ti mogu biti pokidane, ali tvoj je um palača.''
Biggest challenge at the moment?

Not painting all my canvases in black because I miss my man?
Remembering  to be exactly who I am at every given moment. Lately I've been more into that mindset where I'm always aware of myself but sometimes- like everybody else I guess, I unconsciously adapt to something that's not mine but something taught, ''normal'', expected. I don't know does it make any sense, but I'm trying ro stay close ''to myself''. Even thought it's likely a challenge that's gonna be here forever.
_____________________________________________________________________________________________________

Najveći izazov trenutno?

Ne farbati sva platna cijela u crno jer mi fali moj muškarac?
Sjetiti se u svakom trenu biti točno ono sto jesam. Sve vise sam u stanju uma da sam skroz i stalno svjesna sebe, ali ponekad se - kao i svi valjda, nesvjesno prilagodim nečemu što nije moje, nego naučeno, "normalno", očekivano. Ne znam ima li to smisla, ali pokušavam stalno ostati "blizu sebi". Mada je to vjerojatno izazov koji će uvijek biti tu.
35 36 37 38